Plaskit 1ton wheel set with tires 1/25 scale Wheels and tires

Resin

$29.99 CAD

Only 4 left!

Plaskit 1 ton Wheel set
2 rears and 2 fronts with tires
1/25 scale